Přejít k hlavnímu obsahu

Uplynulé akce – 2016

Městská knihovna Kyjov
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací. Místo konání: přednáškový sál Městské knihovny Kyjov.
14.00
Městská knihovna Tišnov
Slavnostní vyhodnocení soutěže s vystoupením. Místo konání: Městská knihovna Tišnov.
Obecní knihovna Cetkovice
Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací s jejich veřejným čtením a předáním odměn pro zúčastněné děti a jejich rodiče, prarodiče a veřejnost.
16.30
-
Místní knihovna Kořenec
Vyhlášení výsledků soutěže: vyhlášení výsledků soutěže spojené s malou literární hrou pro děti vprostorách knihovny (inspirace místními pověstmi).
Městská knihovna Znojmo
Vyhlášení výsledků literární soutěže Jižní Morava čte (v sále MěkZnojmo).
8.30–10.00
KJM - Bohunice, Lány
Z historie Bohunic. O počátcích městské části Bohunice čtení z knihy Antonína Crhy za přítomnosti autora.
18.00
Městská knihovna Znojmo
Babička čte a vypráví – Pohádky ze Znojma a okolí – J. Smolík (v dětské knihovně).
8.00–10.00
-
Městská knihovna Břeclav
Literární kavárna – Za pověstmi Břeclavi a Dětská literární čajovna – Známe, neznáme pověsti?
Městská knihovna Kyjov
Beseda s kronikářkou Věrou Kellnerovou pro žáky 1. stupně ZŠ (přednáškový sál).

9.00
-
Městská knihovna Valtice
Odpoledne s pověstmi. Děti si mohou vyzkoušet, jak dobře znají pověsti z Valtic a okolí.

-
Městská knihovna Kyjov
Výstava knih s tematikou legend a pověstí Slovácka a medailonků o regionálních spisovatelích místního kraje (oddělení Studovna-čítárna).
Místní knihovna Kořenec
Jak se žilo na Kořenci: Interaktivní odpoledne pro děti i jejich rodiče, ve kterém budou mít možnost se dozvědět mnoho zajímavostí o místních pověstech, vyzkoušet si znalosti zdejšího dialektu, seznámit se s předměty denní potřeby našich prababiček, zazpívat si kořeneckou písničku, zatancovat si místní lidový tanec nebo se dozvědět o zpracování lnu a obilí jakožto dvou hlavních plodin pěstovaných pro obživu (např. děti i dospělé čeká mlácení cepem, ukázka vochlování, ale také spřádání).
Městská knihovna Rajhrad
Povídání s historikem a archivářem Mgr. Ivo Durcem o bájích a pověstech a také o badatelské práci v archivu. Slavnostní vyhlášení soutěže.
13.00
Místní knihovna Prušánky
Výstava práce předškoláků“ legenda o vzniku Nechor / papírové Nechory/, beseda s předškoláky
Místní knihovna Švábenice
Beseda s kronikářem a vedoucím Vlastivědného muzea Švábenice pro děti od 2. třídy do 5. třídy ZŠ Švábenice (Vlastivědné muzeum Švábenice).

10.00
Městská knihovna Jevišovice
Přednáška Středověk v Jevišovicích (sál Komenia v areálu ZŠ v Jevišovicích). Přednášející: Mgr. Jana Oberreiterová (oddělení garantů území, památkář, ÚOP v Brně).
1. blok od 10:25 do 11:10 (přednáška pro 1. stupeň ZŠ), druhý blok od 11:20 do 12:05 (přednáška pro 2. stupeň ZŠ a veřejnost)
10.25–11.10 a 11.20–12.05
Obecní knihovna Rohatec
Veřejné čtení od 16.00, současně bude probíhat výstavka publikací z regionální historie, která potrvá i přes Týden knihoven.
Knihovna městyse Lysice
"Vyprávěnky ze starých časů" se čtením ukázek vybraných pověstí. Vyprávění, malování, luštění křížovky a doplňování kvízů (v dětském oddělení).
17.00
Místní knihovna Prušánky
Beseda s panem Josefem Michalicou, čtení z knihy Prušánky, žáci 2. a 5. třídy v pohodovně místní ZŠ.
Místní knihovna Prušánky
Beseda s druháky na téma „Mýty, legendy a pověsti", čtení pověstí ze Slovácka (zadání úkolu).
Nemojany
Veřejné čtení, Doprovodná aktivita: Beseda s regionální spisovatelkou Jaroslavou Říhovou. Promítání historických fotografií. Webový kvíz pro děti - lokální historie. Webový kvíz pro dospělé - lokální historie.
17:00
Obecní knihovna Rozdrojovice
Veřejné čtení z rozdrojovických kronik, vědomostní kvíz k historii obce, setkání s pamětníkem
17:00
Městská knihovna Jevišovice
Legendy a mýty v pohybu – vycházka s kastelánkou za kapličkami – blok pro žáky 8.třídy spojený s vyprávěním místních legend a mýtů (sraz před školou v Jevišovicích).


7.30
Městská knihovna Blansko
V průběhu měsíce září a října vystavíme v dětském oddělení knihy s pověstmi z okolí (vitrína).
-
Městská knihovna Tišnov
Výstava knih o pověstech kraje. Místo konání: Městská knihovna Tišnov (odd. pro děti a mládež).
Městská knihovna Jevišovice
Zahájení projektu Jižní Morava čte - v rámci zahájení nového
školního roku v Jevišovicích (ZŠ Jevišovice).

7.30

Kontaktujte nás