Přejít k hlavnímu obsahu

Soutěž

Vyhlášení 7. ročníku soutěže Jižní Morava čte 2022

na téma "Co vypráví voda"

 

Od září může knihovna vyhlásit literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma „CO VYPRÁVÍ VODA“.

Tématem knihoven je v roce 2021 a 2022 udržitelnost. Voda, jeden z přírodních elementů, tvoří společně se vzduchem základní podmínky pro život na Zemi. O světě pod vodou víme mnoho, ale je vše opravdu tak, jak se na první pohled zdá? Neskrývají se v hlubinách oceánů a moří například různá království, která jsou lidem zapovězena? Téma „Co vypráví voda“ dává soutěžícím prostor pro kreativní vyjádření fantazijního a snového světa, života lidem blízkého, ale zároveň vzdáleného, uchopitelného i neuchopitelného. Téma nabízí dostatek prostoru pro literární ztvárnění fantazijních příběhů, ale také pro výtvarné zpracování vodních světů a říší.

Soutěže s letošním tématem „CO VYPRÁVÍ VODA“ se může zúčastnit každý, kdo pochází, bydlí, studuje v Jihomoravském kraji a je mu od 4 do 15 let. Může soutěžit sám za sebe, s dalšími kamarády nebo spolužáky.

Své vědomosti, schopnosti, postřehy a nadání může, zcela libovolně, promítnout v následujících formách, žánrech a druzích tvorby.

  • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie, komiks)
  • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, próza, legenda, pověst, fejeton, esej, novela, fantasy)
  • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)

Každoročně probíhá soutěž v sedmi kategoriích:

 

  • 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / jednotlivci

  • 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / jednotlivci

  • 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / jednotlivci

  • 4. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let

  • 5. kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2. tř.) / (jednotlivci i skupiny)

  • 6. kategorie volné tvorby (3. – 5. tř.) / (jednotlivci i skupiny)

  • 7. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / (jednotlivci i skupiny)

 

Slavnostní vyhlášení spojené se čtením/prezentací vítězných prací proběhne v roce 2022.

 

Soutěž „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská Zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů. Všem tímto za hmotnou, finanční i mediální podporu děkujeme!

Pravidla soutěže

Přihláška do soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů 2022

 

Kontaktujte nás