Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášení 7. ročníku soutěže Jižní Morava čte 2022 na téma "Co vypráví voda"

Vyhlášení 7. ročníku soutěže Jižní Morava čte 2022

na téma "Co vypráví voda"

 

Od září může knihovna vyhlásit literární, výtvarnou a audiovizuální soutěž na téma „CO VYPRÁVÍ VODA“.

Tématem knihoven je v roce 2021 a 2022 udržitelnost. Voda, jeden z přírodních elementů, tvoří společně se vzduchem základní podmínky pro život na Zemi. O světě pod vodou víme mnoho, ale je vše opravdu tak, jak se na první pohled zdá? Neskrývají se v hlubinách oceánů a moří například různá království, která jsou lidem zapovězena? Téma „Co vypráví voda“ dává soutěžícím prostor pro kreativní vyjádření fantazijního a snového světa, života lidem blízkého, ale zároveň vzdáleného, uchopitelného i neuchopitelného. Téma nabízí dostatek prostoru pro literární ztvárnění fantazijních příběhů, ale také pro výtvarné zpracování vodních světů a říší.

Soutěže s letošním tématem „CO VYPRÁVÍ VODA“ se může zúčastnit každý, kdo pochází, bydlí, studuje v Jihomoravském kraji a je mu od 4 do 15 let. Může soutěžit sám za sebe, s dalšími kamarády nebo spolužáky.

Své vědomosti, schopnosti, postřehy a nadání může, zcela libovolně, promítnout v následujících formách, žánrech a druzích tvorby.

  • Výtvarná (např. kresba, malba, koláž, trojrozměrná díla, fotografie, komiks)
  • Literární (např. vlastní úvaha, báseň, pohádka, povídka, próza, legenda, pověst, fejeton, esej, novela, fantasy)
  • Audiovizuální (např. vytvoření záznamu divadelního představení, šotu, krátkého filmu)

Každoročně probíhá soutěž v sedmi kategoriích:

 

  • 1. kategorie literární (2. – 3. tř.) / jednotlivci

  • 2. kategorie literární (4. – 5. tř.) / jednotlivci

  • 3. kategorie literární (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / jednotlivci

  • 4. kategorie poezie pro účastníky ve věku 7 – 15 let

  • 5. kategorie volné tvorby (MŠ a 1. a 2. tř.) / (jednotlivci i skupiny)

  • 6. kategorie volné tvorby (3. – 5. tř.) / (jednotlivci i skupiny)

  • 7. kategorie volné tvorby (6. – 9. tř.) včetně nižších ročníků víceletých gymnázií / (jednotlivci i skupiny)

 

Slavnostní vyhlášení spojené se čtením/prezentací vítězných prací proběhne v roce 2022.

 

Soutěž „Jižní Morava čte“ pořádá Moravská Zemská knihovna Brno ve spolupráci se zapojenými knihovnami Jižní Moravy a za finanční podpory Jihomoravského kraje a dalších sponzorů. Všem tímto za hmotnou, finanční i mediální podporu děkujeme!

Pravidla soutěže

Přihláška do soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů 2022

Kontaktujte nás